Základné informácie

Obchodné meno: RAKY stav, s.r.o.
Sídlo: Hlavná ulica 387/87
086 41 RASLAVICE
Prevádzka: Čergovská 691/15 (smer Hertník)
086 41 RASLAVICE
Tel./Fax: 054/ 479 21 68
Mobil: 0918 561 065, 0918 561 068
E-mail: rakystav.ra@rakystav.sk
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro Vložka číslo: 17550/P
IČO: 36 615 323
IČ DPH: SK2022207352

Výroba


RASLAVICE >>
Čergovská 691/15 (smer Hertník)
086 41 RASLAVICE
Tel./Fax:  054/ 479 21 68
Mobil: 0918 561 065
0918 561 068
E-mail: rakystav.ra@rakystav.sk

Vlastné predajné štúdiá

obchodný riaditeľ
Ľubomír Šlenker
Mobil: 0919 062 238
E-mail: obchod@rakystav.sk

PREŠOV >>
Bardejovská 28
080 06, ĽUBOTICE
Mobil: 0917 535 556
0908 394 949, 0907 178 889
E-mail: rakystav.po@rakystav.sk
KOŠICE >>
Južná Trieda 119
040 13 KOŠICE
Mobil: 0905 068 163
0918 469 023, 0917 973 322
E-mail: rakystav.ke@rakystav.sk
BARDEJOV >>
Duklianska 34
085 01 BARDEJOV
Mobil: 0919 171 121

E-mail: rakystav.bj@rakystav.sk

POPRAD >>
Pavlovova 4375/11
(býv. MARCO-CLIMATECH)
058 01 POPRAD
Mobil: 0918 874 870
0918 874 869,
E-mail: rakystav.pp@rakystav.sk
HUMENNÉ >>
Mierová 2529/ 87
066 01 Humenné
Mobil: 0917 880 857
0908 900 340
E-mail: rakystav.he@rakystav.sk
LIPANY >>
Moyzesova 2a
082 71 Lipany
Mobil: 0915 963 250

E-mail: rakystav.sb@rakystav.sk

STARÁ ĽUBOVŇA >>
Regionálne zastúpenie
Stará Ľubovňa
Mobil: 0918 874 870
E-mail: rakystav.pp@rakystav.sk
BANSKÁ BYSTRICA >>
Zvolenská cesta 19
974 01 Banská Bystrica
Mobil: 0919 276 555
E-mail: rakystav.bb@rakystav.sk
PEZINOK >>
Moyzesova 4/A

902 01 Pezinok

Mobil: 0915 302 655
0918 717 121
E-mail: rakystav.pezinok@rakystav.sk
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ >>
Garbiarska 2584
031 01 Liptovský Mikuláš
Mobil: 0919 262 204
E-mail: rakystav.lm@rakystav.sk
TRNAVA >>
City Investments
Priemyselná ul. 9/B
917 01 Trnava
Mobil: 0919 177 379
E-mail: rakystav.tt@rakystav.sk

Reklamačné oddelenie


Reklamačné oddelenie >>
Čergovská 691/15 (smer Hertník)
086 41 RASLAVICE
Mobil: 0915 391 218
E-mail: obchod.admin@rakystav.sk