sklo

Izolačné sklá

Izolačné sklá sú neodmysliteľnou súčasťou moderného a funkčného plastového okna.

Sú zložené z dvoch alebo troch tabúľ skla v hrúbkach a druhoch zodpovedajúcich funkčným, mechanickým a estetickým nárokom. Priestor medzi tabuľami skla je vymedzený rôzne dištančným profilom a je naplnený molekulovým sitom, ktorý slúži na vysušenie prostredia.

Vnútorné obvodové spojenie tabúľ skla a dištančného profilu je zabezpečené trvale plastickým tmelom. Vonkajší je vyplnený trvale pružným dvojzložkovým tmelom, čo zaručuje vysokú odolnosť proti mechanickému namáhaniu.

Izolačné sklá sa používajú najmä pre svoje vynikajúc tepelné a zvukovoizolačné vlastnosti. Dôležitými faktormi pri izolačnom skle je súčiniteľ prechodu tepla Ug, ktorý predstavuje mieru straty tepla z priestoru W/m2.K a celková priepustnosť slnečného žiarenia g, ktoré sa dostáva cez okná do interiéru.

Kombinácia skladby skiel dovoľuje zvýrazňovať prednosti rôznych typov skla a vyhovieť rôznym funkčným vlastnostiam.

 

Výhody izolačného skla:

  • znižuje náklady na vykurovanie
  • znižuje zaťaženie životného prostredia emisiami oxidu uhličitého
  • zabezpečuje príjemnú klímu v byte, ako aj v blízkosti okien
  • chráni vás pred úrazom v dôsledku prasknutia skla
  • redukuje hluk
  • zabezpečuje ochranu pred slnečnými lúčmi