Predaj

Naše plastové okná a dvere, ako aj ostatné produkty výroby realizujeme vo vlastnej predajnej sieti. Zákazníkov na obchodných pracoviskách na východe Slovenska obsluhujú naši predajcovia v stálom pracovnom pomere. Pravidelne absolvujú komunikačné a produktové školenia. Získavajú tak cenné skúsenosti a informácie, ktoré im umožňujú zákazníkovi plnohodnotne poradiť a zvoliť pre neho optimálne riešenie plastových okien pri novostavbe alebo rekonštrukcii.

Na výsledky predaja a na jeho podporu dohliadajú dvaja najpovolanejší Rákošovci:

Marek Rakoš 2_web Marián Rákoš_web
Marek Rakoš – z pozície majiteľa firmy
osoba najpovolanejšia
Marián Rákoš – konateľ

 

Predajne Rakystav sa nachádzajú v týchto mestách:

Banská Bystrica
Bardejov
Humenné
Košice
Lipany
Pezinok
Poprad
Prešov
Raslavice
Liptovský Mikuláš
Stará Ľubovňa
Trnava