Rekonštrukcia vašich snov

Okná v oblasti renovácie

Energetická efektívnosť

Zvonku vyzerajú možno ešte dobre: Vaše staré okná. A predsa si Vaša izolácia už neželá nič iné, len aby ste doslova nevykúrili peniaze von oknom. Rastúce ceny energií robia, svoje a faktúra za kúrenie každým rokom neustále rastie. Výmena Vašich starých okien sa oplatí a už po niekoľých rokoch sa vráti.

Ochrana proti vlámaniu

Sú Vaše staré okná dostatočne bezpečné? Vydržia pokus o vlámanie? Väčšina všetkých páchateľov dokázateľne prenikne cez okno. To je dostatočný dôvod na to, aby ste premýšľali o osadení okien odolných proti vlámaniu a to ešte predtým, ako sa stane. Tie najlepšie bezpečnostné komponenty okenných profilov Vám poskytnú systémy od spoločnosti Rakystav s technológiou Safetec Inside® a Bonding Inside®.

Vysvetlenie pojmov k téme renovácie/rekonštrukcie

Pasívny dom: rekonštrukcia starých budov na úrovni pasívneho domu je momentálne ešte relatívne zriedkavá, ale v strednobom až dlhodobom horizonte sa podľa vôle spolkovej vlády stane štandardom. V oblasti okien ponúka spoločnosť Rakystav ako prvý dodávateľ systémov okenný prvok v malej stavebnej hĺbke 70 mm, ktorý je podľa ift certifikovaný pre pasívne domy.

Nariadenie o šetrení energiou: či už rekonštruujete alebo staviate novostavbu, je potrebné dodržiavať aktuálne nariadenia o šetrení energie v podobe Zákona o Energetickej hospodárnosti budov č. 555/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a vykonávacej Vyhlášky 364/2012 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Konkrétne požiadavky na stavby a stavebné konštrukcie, v tomto prípade okná, sú uvedené v norme Tepelná ochrana budov STN 730540-2, ktorá od 1.1.2021 sprísňuje požiadavku na minimálny súčiniteľ prechodu tepla okna na hodnotu Uw = 0,85 W/(m2K). Celková požiadavka na energetickú hospodárnosť nových budov bola spomínanou vyhláškou stanovená na triedu A0.

Všetky tieto sprísnenia majú zabezpečiť splnenie medzinárodných klimatických záväzkov Slovenskej republiky k ochrane klímy a životného prostredia znížením produkcie CO2.

Systémové odporúčania pre renováciu/rekonštrukciu

Táto webová stránka používa súbory cookie. Používaním webových stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Informácie o ochrane osobných údajov